MBM GROEP

MBM Bouwkosten BV

MBM Bouwkosten BV is gespecialiseerd in bouwkostenadvies en budgetondersteuning in alle fasen van de planontwikkeling. Zij richt zich daarbij voornamelijk op:
    - budgettering en bouwkostenramingen
    - prijsanalyse en second opinion
    - aanbestedingsadvies en -ondersteuning
    - prijsafstemming en -onderhandeling
    - prijsvragen, verkavelingstudies en haalbaarheidsonderzoeken
    - quick-scans, budgetadvies en ontwerpanalyses
    - grondwaardeberekeningen, stichtingskosten- en exploitatieopstellingen

De projecten liggen in de werkgebieden nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud en variëren in omvang van kleinschalig, binnenstedelijk tot projecten in grootschalige ontwikkelingsgebieden. De opdrachtgevers bestaan uit professionele ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, overheden en architectenbureaus

MBM Bouwkosten BV heeft expertise in huis voor de projectsoorten:
    - woningbouw (sociaal en markt)
    - studentenhuisvesting
    - bedrijfsruimten (sociaal maatschappelijk en commercieel)
    - scholen en sporthallen
    - kerken, kantoren en hotels
    - parkeergebouwen